Tildeling av støtte 2007–2008

Sist oppdatert: 11.09.2007

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. februar 2007 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel I og II.

 1. Første del
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 3. Tredje del
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 4. Fjerde del
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del
 5. Femte del
  Fødselsstipend, sykestipend, flyktningstipend og stipend til delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring
 6. Sjette del
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)