Tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018

Sist oppdatert: 05.02.2018
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. mars 2017 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.

 • Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 • Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 • Tredje del (§ 24 – § 30)
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 • Fjerde del (§ 31 – § 38)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden.
 • Femte del (§ 39 – § 43)
  Spesielle ordninger
 • Sjette del (§ 44 – § 49)
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
 • Sjuende del (§50)
  Ikrafttredelse
 •  

  Forskrift om endring i forskrift 10. mars 2017 nr. 309 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018 [PDF]. Fastsatt 7. april 2017. 

  Forskrift om endring i forskrift 10. mars 2017 nr. 309 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018 [PDF]. Fastsatt 1. juli 2017.

  Forskrift om endring i forskrift 10. mars 2017 nr. 309 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018 [PDF]. Fastsatt 11. september 2017.