Forskrift om utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 07.09.2020
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.

Del 1 (§ 1–47)
Generelle regler for lån og stipend

Del 2 (§ 48–69)
Videregående opplæring og grunnskoleopplæring for søkere med ungdomsrett

Del 3 (§ 70–101)
Universitets- og høyskoleutdanning, fagskoleutdanning, folkehøgskoleutdanning, grunnskole- og videregående opplæring for voksne og andre utdanninger

Del 4 (§102–106)
Avsluttende bestemmelser