Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (Covid-19)

Sist oppdatert: 01.07.2020
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5