Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte for høsten 2020 som følge av utbruddet av covid-19

Sist oppdatert: 26.10.2020
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5