Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Sist oppdatert: 30.04.2020
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. mars 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 4 og 21.