Forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Sist oppdatert: 29.05.2020
Fastsett av Kunnskapsdepartementet 29. mai 2020 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 8, § 9, § 10, § 14 og § 15