Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Sist oppdatert: 16.10.2020
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5