Betalingsplan

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du får en betalingsplan fra oss cirka fem måneder etter at du ikke lenger mottar stipend og lån fra Lånekassen. I betalingsplanen ser du hva du må betale hver måned.

Betalingsplan og rentebelastning

Lånet er rentefritt så lenge du får penger fra Lånekassen til fulltidsutdanning. Når du er ferdig med utdanningen, har sluttet eller ikke lenger får stipend eller lån, blir det regnet renter fra dagen etter du ikke får lån og stipend lenger. Du får en betalingsplan ca. fem måneder etter dette. I betalingsplanen ser du hvor mye du skal betale i renter og avdrag (terminbeløp).

Er du i deltidsutdanning, vil tidligere lån bli rentebelastet.

Første innbetaling

Du må begynne å betale ca. sju måneder etter at utdanningen er avsluttet. Vær klar over at rentene løper, og at gjelden dermed øker i denne perioden.

Ønsker du å starte nedbetalingen tidligere, kan du bestille betalingsplan på Dine sider. Vil du betale lånet raskere ned, kan du justere betalingsplanen på Dine sider.