Betaling fra utlandet

Sist oppdatert: 15.01.2020
Du kan slippe å overføre penger hver måned fra din utenlandske konto hvis du oppretter avtalegiro i en norsk bank.

Har du en norsk konto og ønsker å slippe å overføre penger hver måned fra den utenlandske banken din, bør du overføre et større beløp til den norske bankkontoen og velge avtalegiro. Da skjer trekket automatisk på den datoen du velger.

Selv om du har flyttet til utlandet eller er registrert med en utenlandsk adresse i folkeregisteret, skal det være mulig å opprette konto i en norsk bank så lenge du har norsk personnummer.

Har ikke norsk bankkonto

Dersom du ikke ønsker eller ikke kan ha en norsk bankkonto, må du betale de gebyrer og omkostninger den utenlandske banken krever. Alle med studielån får regning hver måned, og det er ikke laget egne løsninger for kunder som bare har utenlandsk bankkonto.

Slik betaler du fra en utenlandsk bank

  • For å overføre penger fra en utenlandsk bank trenger du vår SWIFT-adresse og IBAN-nummer.
  • Du kan overføre beløpet både i norske kroner og lokal valuta.
  • Banken din trenger opplysninger om mottakeren av pengene (Lånekassen) og om hva betalingen gjelder.
  • Husk å oppgi KID-nummeret ditt hos Lånekassen. Du kan også bruke kundenummeret ditt. Du finner KID-nummeret og kundenummeret ditt på Dine sider og på den forrige regningen.

Betalingen overfører du til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo
Kontonr./IBAN-nr: NO84 63450508715
SWIFT/BIC: NDEANOKK
Bank: Nordea Bank Norge ASA

Merk at postadressen vår ble endret i juli 2019. Det er den nye postadressen som står ovenfor.

Ikke mulig med forskuddsbetaling

Om du ønsker det, kan du betale inn mer enn det forfalte beløpet, men til forskjell fra tidligere, blir det ikke lenger registrert som forskudd på terminbeløp lenger fram i tid. Men det vil fortsatt føre til at du betaler ned på gjelden din, og til at terminbeløpene kan bli lavere.

Betaling med sjekk

Du kan betale med sjekk. Betaler du med en privat sjekk, dvs. sjekker du har på en konto i din utenlandske bank, må den skrives ut i lokal valuta. Husk å føre på KID-nummer eller kundenummer på sjekken. Vær klar over at du blir belastet med et gebyr på 300 kroner når du betaler med sjekk. Gebyret blir lagt til den neste regningen din, i tillegg til det vanlige terminbeløpet.

Du kan også kjøpe en valutasjekk i norske kroner eller lokal valuta i en lokal bank. Husk å føre på KID-nummer. Vær klar over at betaling med sjekk tar lang tid.

Skal du betale med sjekk, sender du den til:
Lånekassen 
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Betaling gjennom overføringstjenester (f.eks. TransferWise eller Revolut)

Husk å legge inn riktig betalingsinformasjon dersom du bruker TransferWise, Revolut eller andre overføringstjenester for å betale regningen fra Lånekassen.

Merk overføringen din slik: navnet og KID-nummeret til kunden betalingen gjelder.

Kunder i Lånekassen kan bruke ulike pengeoverføringstjenester for å betale regningene fra Lånekassen, og dette kan redusere omkostningene ved å betale fra utlandet. Lånekassen samarbeider ikke med noen slike selskaper, og det er derfor svært viktig at riktig informasjon blir lagt inn, slik at betalingen blir registrert på riktig kunde