Deltidsutdanning

Sist oppdatert: 29.12.2017
Du kan få slettet renter på lånet ditt hvis du er i deltidsutdanning med rett til støtte fra Lånekassen og har inntekt under grensene

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode, og som allerede er lagt til gjelden din.

Du må vente med å søke til hele utdanningen er ferdig. Retten til sletting av renter på grunn av utdanning vil ikke være foreldet før tre år etter utdanningsprogrammet ditt er normert avsluttet.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av deltidsutdanning

  • For å kunne få slettet renter på grunn av deltidsutdanning, må du ha rett til støtte fra Lånekassen til utdanningen din. Du kan med andre ord bare få slettet renter for perioder hvor du ville fått utdanningsstøtte om du hadde søkt om det.

    Det betyr at hvis du tar utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen, eller av andre grunner ikke har rett til støtte, har du heller ikke rett til å få slettet renter .
  • Du må sende inn søknad om slettet av renter
  • Du må bestå utdanning
  • Inntekten din må ikke være over inntektsgrensene.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon til søknaden hvis du søker  på grunn av utdanning. Lånekassen henter automatisk informasjon om eksamensresultater og inntekt.

Unntaket er om du søker om sletting av renter på grunn av obligatorisk praksis eller hvis du har vært lærling. Da må du sende inn dokumentasjon som viser i hvilken periode du har praksis, og at praksisen er en obligatorisk del av studieopplegget ditt. Har du vært lærling må du sende inn kopi av lærekontrakten.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over. Vi kan kun slette renter som allerede er lagt til lånet ditt.

Søknadsfristen er innen tre år etter du har fullført hele utdanningen din.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til søknaden

Inntektsgrense

Hvor lenge du kan få rentefritak er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker om rentefritak for. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt, det mottar Lånekassen automatisk fra skatteetaten. Unntaket er om du bor i utlandet. Tabellen under viser hvor lenge du kan få rentefritak, gitt inntekten du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2018
Antall måneder med rett til sletting av renter
328 071
1
322 653
2
317 235
3
311 816
4
306 398
5
300 978
6
295 562
7
290 143
8
284 724
9
279 306
10
273 887
11
268 470
12

Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 14 547 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2017, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2018. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.