Førstegangstjeneste

Sist oppdatert: 18.10.2017
Når du avtjener førstegangstjeneste, kan du få rentefritak (slettet renter) på studielånet for perioden du tjenestegjorde.

Rentefritak innebærer at Lånekassen sletter renter som har løpt på lånet ditt i en periode. Vi sletter bare renter som allerede har blitt lagt til gjelden din. Det betyr at du ikke kan få rentefritak framover i tid, bare bakover.

Dette skal til for å få rentefritak på grunn av førstegangstjeneste

  • Du må sende inn søknad om rentefritak.
  • Du kan få rentefritak hvis du avtjener førstegangstjeneste eller er elev ved en militær skole, som for eksempel befalsskole.
  • Tjenesten må vare i minst tre måneder sammenhengende.
  • Statsborgere fra EU/EØS-land kan få rentefritak når de avtjener førstegangstjeneste i hjemlandet. Les mer om rentefritak hvis du bor i utlandet.
  • Inntekten din må ikke ha vært over inntektsgrensene for rentefritak.

Dokumentasjon du må sende inn

I tillegg til å søke om rentefritak må du dokumentere at du har vært i førstegangstjeneste. Derfor må du sende inn

  • bekreftelse på avtjent førstegangstjeneste med stempel og underskrift fra militær myndighet. Du kan bruke dimisjonsattesten.

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker om rentefritak. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over.  Lånekassen gir bare rentefritak på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2014 hvis du søker i løpet av 2017. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider. Gå inn i menyen og velg "Søke om utsettelse, rentefritak og ettergivelse".

Gå til Dine sider

Inntektsgrense

Hvor lenge du kan få rentefritak er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker om rentefritak for. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt, det mottar Lånekassen automatisk fra skatteetaten. Unntaket er om du bor i utlandet. Tabellen under viser hvor lenge du kan få rentefritak, gitt inntekten du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2017

Antall måneder med rett til rentefritak

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12

Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 14 123 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2016, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2017. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.