Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Inntektsgrenser ved soning

  Den gjennomsnittlige bruttoinntekten din må ha vært 15 929 kroner eller mindre per måned i perioden du søker om sletting av renter for.

  I tillegg kan ikke den samlede inntekten i familien, altså inntekten til ektefelle eller samboer du har felles barn med, være lavere enn 537 038 kroner. Hvis du har barn, blir denne grensen hevet med 29 117 kroner per barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

  Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.
  • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

  Merk at grensene som nevnes her, gjelder for 2018. Les om inntektsgrenser for tidligere år.