Soning

Sist oppdatert: 16.11.2017
Du kan få rentefritak (slettet renter) på studielånet ved soning.

Rentefritak innebærer at Lånekassen sletter renter som har løpt på lånet ditt i en periode. Vi sletter bare renter som allerede har blitt lagt til gjelden din. Det betyr at du ikke kan få rentefritak framover i tid, bare bakover.

Dette skal til for å få rentefritak på grunn av soning

  • Du må sende inn en søknad om rentefritak.
  • Du må ha sonet i fengsel eller sikringsanstalt i minst tolv måneder sammenhengende.

Dokumentasjon du må sende inn

Bekreftelse fra fengsel, sikringsanstalt eller kriminalomsorg som viser

  • Soningsperioden
  • Brutto månedsinntekt i perioden

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker om rentefritak. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker om rentefritak for. Grunnen er at søknaden om rentefritak blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over. Lånekassen gir bare rentefritak på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2014 hvis du søker i løpet av 2017. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider. Gå inn i menyen og velg "Søke om utsettelse, rentefritak og ettergivelse".

Gå til søknaden

Hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, kan du bruke papirskjema her.

Inntektsgrenser ved soning

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten din må ha vært 15 465 kroner eller mindre per måned i perioden du søker om rentefritak for.

I tillegg kan ikke den samlede inntekten i familien, altså inntekten til ektefelle eller samboer du har felles barn med, være lavere enn 521 396 kroner. Hvis du har barn, blir denne grensen hevet med 28 269 kroner per barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.
  • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.