Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Inntektsgrenser ved fødsel og adopsjon

  For å få slettet renter på grunn av fødsel eller adopsjon, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

  Inntektsgrenser – egen inntekt

  Person- og kapitalinntekt i 2018 Antall måneder med rett til sletting av renter
  328 071 1
  322 653 2
  317 235 3
  311 816 4
  306 398 5
  300 978 6
  295 562 7
  290 143 8
  284 724 9
  279 306 10
  273 887 11
  268 470 12

  Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 14 547 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

  Familiens samlede inntekt

  Dersom du var gift eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen. Den samlede inntekten deres må være under 537 038 kroner. Inntektsgrensen heves med 29 117 per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 595 272 kroner.

  Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for perioder i 2017 eller tidligere, er det bare inntekten til den som søker som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidligere år.

  Med «barn» menes i denne sammenhengen:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.

  Vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.