Fulltidsutdanning

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet renter på lånet ditt hvis du er i fulltidsutdanning og har rett til lån eller stipend.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode, og som allerede er lagt til gjelden din.

Du må vente med å søke til hele utdanningen er ferdig. Retten til sletting av renter på grunn av utdanning vil ikke være foreldet før tre år etter utdanningsprogrammet ditt er normert avsluttet.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av fulltidsutdanning

  • For å kunne få slettet renter på grunn av fulltidsutdanning, må du ha rett til støtte fra Lånekassen til utdanningen din. Du kan med andre ord bare få slettet renter for perioder hvor du ville fått utdanningsstøtte om du hadde søkt om det.

    Det betyr at hvis du tar utdanning som ikke gir rett til støtte i Lånekassen, eller av andre grunner ikke har rett til støtte, har du heller ikke rett til å få slettet renter.

  • Du må ha en studiebelastning på 60 studiepoeng eller tilsvarende per år.

  • Du må sende inn en søknad om sletting av renter.

  • Du må bestå utdanning.

  • Det er ingen grense for hvor høy inntekt eller formue du kan ha hvis du søker om sletting av renter på grunn av heltidsutdanning.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon til søknaden om sletting av renter hvis du søker på grunn av utdanning. Lånekassen henter automatisk informasjon om eksamensresultater.

Unntaket er om du søker om sletting av renter på grunn av obligatorisk praksis eller hvis du har vært lærling. Da må du sende inn dokumentasjon som viser i hvilken periode du har praksis, og at praksisen er en obligatorisk del av studieopplegget ditt. Har du vært lærling må du sende inn kopi av lærekontrakten.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Vi kan kun slette renter som allerede er lagt til lånet.

Søknadsfristen er innen tre år etter du har fullført hele utdanningen din.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.