Førstegangstjeneste

Sist oppdatert: 27.12.2019
Når du avtjener førstegangstjeneste, kan du få slettet renter på studielånet for perioden du tjenestegjorde.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i perioden du var inne til førstegangstjeneste.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av førstegangstjeneste

  • Du må sende inn søknad om sletting av renter.
  • Du kan få slettet renter hvis du avtjener førstegangstjeneste eller er elev ved en militær skole, som for eksempel befalsskole.
  • Tjenesten må vare i minst tre måneder sammenhengende.
  • Statsborgere fra EU/EØS-land kan få slettet renter når de avtjener førstegangstjeneste i hjemlandet. Les mer om sletting av renter hvis du bor i utlandet.
  • Inntekten din må ikke ha vært over inntektsgrensene.

Dokumentasjon du må sende inn

I tillegg til å søke om sletting av renter må du dokumentere at du har vært i førstegangstjeneste. Derfor må du sende inn

  • bekreftelse på avtjent førstegangstjeneste med stempel og underskrift fra militær myndighet. Du kan bruke dimisjonsattesten.

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker om sletting av renter. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Lånekassen kan bare slette renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrense

Hvor mange måneder du kan få slettet renter, er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker for. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt, det får vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er om du bor i utlandet. Tabellen under viser hvor mange måneder du kan få slettet renter, gitt inntekten du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2020
Antall måneder med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Hvis du har barn, øker inntektsgrensen med 15 561 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.