Soning

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet renter på studielånet ved soning.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode du har vært inne til soning i fengsel eller sikringsanstalt.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av soning

  • Du må sende inn en søknad om sletting av renter.
  • Du må ha sonet i fengsel eller sikringsanstalt i minst tolv måneder sammenhengende.

Dokumentasjon du må sende inn

Bekreftelse fra fengsel, sikringsanstalt eller kriminalomsorg som viser

  • Soningsperioden
  • Brutto månedsinntekt i perioden

Du må sende dokumentasjonen i posten, siden informasjon om soning er sensitiv informasjon. Det enkleste er å legge ved dokumentasjonen til søknadsskjemaet.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker for. Grunnen er at søknaden blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Siden opplysninger om soning er personsensitive, må du søke med papirsøknad.

Last ned søknadsskjema

Søknaden sender du i posten til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Inntektsgrenser ved soning

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten din må ha vært 17 039 kroner eller mindre per måned i perioden du søker om sletting av renter for.

I tillegg kan ikke den samlede inntekten i familien, altså inntekten til ektefelle eller samboer du har felles barn med, være høyere enn 574 454 kroner. Hvis du har barn, blir denne grensen hevet med 31 145 kroner per barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.
  • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Merk at grensene som nevnes her, gjelder for 2020. Les om inntektsgrenser for tidligere år.