Rettslig gjeldsordning

Sist oppdatert: 27.12.2019
Dersom du har alvorlige gjeldsproblemer, kan du søke om rettslig gjeldsordning.

Rettslig gjeldsordning betyr at du kommer til en avtale med kreditorene dine om at du nedbetaler en del av gjelden og får slettet resten.  

Slik søker du

Søknad om gjeldsordning sendes til namsmannen (lensmann eller byfogd) på det stedet der du bor. Namsmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen, og hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Spørsmål?

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som behandler søknader om rettslig gjeldsordning. Har du spørsmål om rettslig gjeldsordning, må du derfor kontakte SI.