Inntektsgrenser for tidligere år

Sist oppdatert: 27.12.2019
Her finner du inntektsgrensene for sletting av gjeld på grunn av uførhet for tidligere år.

Når vi behandler søknader om sletting av gjeld, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at en søknad som er mottatt for eksempel i 2019, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2019, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år.

2019:

Har du brutto årsinntekt på 319 035 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 319 036–430 019 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
319 036 - 354 176 kroner 64 477 kroner 688 kroner
354 177 - 388 218 kroner 75 193 kroner 826 kroner
388 219 - 424 143 kroner 86 065 kroner 974 kroner
424 144 - 460 019 kroner 96 781 kroner 1 110 kroner

2018:

Har du brutto årsinntekt på 308 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 308 994–445 539 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
308 994 - 343 028 kroner
62 447 kroner
666 kroner
343 029 - 375 998 kroner
72 826 kroner
800 kroner
375 999 - 410 792 kroner
83 356 kroner
943 kroner
410 793 - 445 539 kroner
93 735 kroner
1 075 kroner

2017:

Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du inntekt på mellom 299 994–432 562 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.

Person- og kapitalinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp
299 994 – 333 037 60 628 647
333 038 – 365 047 70 705 777
365 048 – 398 827 80 928 916
398 828 – 432 562 91 005 1 044

Grensene blir hevet med 14 123 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

2016

Har du brutto årsinntekt på 292 206 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du inntekt på mellom 292 207–421 190 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.

Person- og kapitalinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp
292 207 – 324 281 59 034 630
324 282 – 355 450 68 846 757
355 451 – 388 342 78 800 892
388 343 – 421 190 88 612 1 017

Grensene blir hevet med 13 752 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tilbake til hovedsiden