Velg betalingsdato

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du får automatisk den 15. som betalingsdato. På Dine sider kan du endre til den 5. eller 25. i hver måned, slik at du kan betale den datoen som passer best for deg.

Når du velger dato på Dine sider, blir det registrert som et ønske. Du må derfor sjekke betalingsfristen på regningene du får. På Dine sider finner du alltid den gjeldende betalingsdatoen din. Datoen blir oppdatert når vi sender ut den første regningen med ny betalingsfrist.

Det er fristen på regningen som gjelder

Har du allerede fått en regning er det betalingsfristen som står på regningen som gjelder.

Du kan ikke utsette en betaling

Du kan ikke utsette en betaling på en regning du har fått ved å endre betalingsfristen fra for eksempel den 15. til den 25. Ønsker du å utsette betalingen, må du søke om betalingsutsettelse.

Hvorfor har jeg ikke fått ny betalingsdato ennå?

Du har ikke fått ny betalingsdato ennå fordi du

  • registrerte endringen for kort tid før betalingsfristen og regningen var allerede laget.
  • må være helt á jour med betalingen. Det er du ikke dersom du har fått et gebyr, eller har betalt forrige regning for sent, og derfor fått forsinkelsesrenter. Betaler du neste regning i tide, vil den nye regningen ha ny betalingsdato.  
  • har fått en purring, andre purring (varsel om oppsigelse) eller vedtak om oppsigelse.