Eksempler på nedbetaling

Sist oppdatert: 27.12.2019
Se hvordan ulik rentesats påvirker hva du må betale.

Standard betalingsplan ved 2 % rente

Gjeld ved avsluttet utdanning

Terminbeløp

Nedbetalingstid
i år

Renter

Totalt å betale

Effektiv rente
med gebyr

50 000 kr

1 142 kr

4

2 547 kr

 52 550 kr

2,620 %

100 000 kr

1 119 kr       

8

9 650 kr

 109 660 kr

2,355 %

200 000 kr

1 175 kr

17

38 464 kr

 238 483 kr

2,189 %

300 000 kr

1 566 kr       

20

66 477 kr

 366 492 kr

2,129 %

*) Tabellen forutsetter en nominell rentesats på 2 prosent i hele nedbetalingsperioden.
**) Effektiv rente er regnet fra lånet ble satt rentebærende.

Standard betalingsplan ved 4 % rente

Gjeld ved avsluttet utdanning

Terminbeløp

Nedbetalingstid
i år

Renter

Totalt å betale

Effektiv rente
med gebyr

50 000 kr

1 200 kr

4

5 193 kr

55 212 kr

4,626 %

100 000 kr

1 224 kr

8

19 948 kr

120 032 kr

4,374 %

200 000 kr

1 387 kr

17

81 574 kr

281 747 kr

4,218 %

300 000 kr

1 889 kr

20

141 971 kr

442 084 kr

4,163 %

*) Tabellen forutsetter en nominell rentesats på 4 prosent i hele nedbetalingsperioden.
**) Effektiv rente er regnet fra lånet ble satt rentebærende.

Standard betalingsplan ved 6 % rente

Gjeld ved avsluttet utdanning

Terminbeløp

Nedbetalingstid
i år

Renter

Totalt å betale

Effektiv rente
med gebyr

50 000 kr

 1 260 kr     

4

7 939 kr

58 004 kr

6,670 %

 100 000

 1 336 kr     

8

30 905 kr

131 213 kr

6,431 %

200 000 kr

1 622 kr     

17

129 325 kr

329 991 kr

6,285 %

300 000 kr

2 250 kr     

20

226 393 kr

526 654 kr

6,235 %

*) Tabellen forutsetter en nominell rentesats på 6 prosent i hele nedbetalingsperioden.
**) Effektiv rente er regnet fra lånet ble satt rentebærende.