Betalingsutsettelse

Sist oppdatert: 30.03.2020
Hvis du ikke kan betale regningen din, kan du enkelt søke om betalingsutsettelse på Dine sider. Du trenger ikke oppgi noen grunn.

Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir lengre. Du kan søke om betalingsutsettelse selv om betalingsfristen er passert. Du kan også søke om å få utsette framtidige regninger, for opptil seks måneder om gangen.

Ekstra betalingsutsettelser på grunn av koronasituasjonen 
Alle kunder som betaler tilbake på lånet, kan søke om utsettelse. Det gjelder også om du har brukt opp de 36 utsettelsene, eller om du allerede har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse.

Ekstra betalingsutsettelser på grunn av koronasituasjonen 

Alle kunder som betaler tilbake på lånet, kan søke om utsettelse. Det gjelder også om du har brukt opp de 36 utsettelsene, eller om du allerede har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse.

Les mer om ekstra betalingsutsettelser

 

Du kan utsette betalingen for 36 måneder

Du kan få utsatt 36 regninger til sammen, som tilsvarer tre år. På Dine sider får du oversikt over hvor mange betalingsutsettelser du har brukt, og hvor mange du har igjen.

Hva skjer med lånet mitt når jeg utsetter regningen?

Når du utsetter en betaling, forlenger vi nedbetalingstiden din. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre. Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for hver gang du får en utsettelse.

Nedbetalingstiden kan ikke utvides til mer enn 30 år, og lånet skal være tilbakebetalt før du fyller 70 år. Du kan når som helst velge å forkorte nedbetalingstiden igjen, og dermed også redusere de totale rentekostnadene på lånet ditt. Du endrer nedbetalingstiden selv på Dine sider.

Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Du kan få utsatt betalingen for mer enn 36 måneder dersom du har rett til å få slettet renter. Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine, må du først søke om å få slettet renter, før du søker om betalingsutsettelse. Les mer om hva du kan gjøre hvis du har brukt opp betalingsutsettelsene dine.