Jeg er student, hvorfor har jeg fått en regning?

Sist oppdatert: 19.02.2020
Har du fått stipend og lån til utdanning tidligere og fortsetter å studere uten få støtte, må du begynne å betale ned på studielånet ditt.

Lånet ditt er bare rente- og avdragsfritt så lenge du mottar studiestøtte fra oss. Det betyr at selv om du fortsatt studerer, men uten studiestøtte, må du begynne å betale ned på lånet ditt. Dette gjelder også hvis du har permisjon eller har tatt en pause i utdanningen.

Du kan søke om betalingsutsettelse

Hvis du ikke ønsker å betale på lånet mens du studerer, må du enten søke om betalingsutsettelse eller søke om stipend og lån.

Du har rett til å få utsatt betalingen i inntil tre år, uten at du må oppgi noen grunn. Du kan først søke om betalingsutsettelse etter du har fått betalingsplanen din. Den får du på Dine sider omtrent fem måneder etter at du sist mottok støtte fra oss.

Sletting av renter

Er du heltidsstudent på en utdanning du kunne fått støtte til, men uten å motta stipend og lån, kan du også ha rett til sletting av renter. Det betyr at vi sletter rentene som er lagt til lånet ditt i perioden du har vært i utdanning uten støtte.

Du må vente med å søke om sletting av renter til perioden du skal søke om sletting av renter for er over. Vi kan bare slette renter som allerede er lagt til på lånet.

Les mer om overgangen fra student til tilbakebetaler her

Jeg får stipend og lån til deltidsutdanning

Har du studielån fra før og får lån og stipend til ny utdanning på deltid, blir ikke lånet satt rente- og avdragsfritt. Bytter du fra fulltids- til deltidsutdanning, vil renter bli lagt til på lånet ditt selv om du mottar lån og stipend fra Lånekassen. 

I slike situasjoner skal du betale på studielånet ditt samtidig som du får lån og stipend. Du kan samtidig ha rett til betalingsutsettelser og sletting av renter. Vær oppmerksom på at det er en inntektsgrense for å ha rett til å få slettet renter når du tar utdanning på deltid. Les om sletting av renter ved deltidsutdanning.