Utdanning

Sist oppdatert: 02.01.2017
Du kan ha rett til rentefritak (sletting av renter) under fulltidsutdanning, deltidsutdanning, og praksis som er del av studiene.

Retten til rentefritak på grunn av utdanning vil ikke være foreldet før tre år etter utdanningsprogrammets normerte avslutning. Du kan derfor vente med å søke om rentefritak til utdanningen er ferdig.

Fulltidsutdanning

  • Tar du fulltidsutdanning og har rett til støtte, har du samtidig rett til rentefritak i så lang tid som det kan bli gitt støtte. Forutsetningen er at du består utdanningen.
  • Er du hjemmeboer uten rett til stipend, kan du likevel ha rett til rentefritak.

Deltidsutdanning

  • Tar du deltidsutdanning og har rett til støtte, har du samtidig rett til rentefritak i så lang tid som det kan bli gitt støtte. Forutsetningen er at du består utdanningen.
  • Er du hjemmeboer uten rett til stipend, kan du likevel ha rett til rentefritak.
  • Inntekten din må ikke ha vært over inntektsgrensene for rentefritak. Forsørger du barn under 16 år, øker inntektsgrensen for hvert barn.

Rentefritak ved deltidsutdanning blir vurdert i forhold til årsinntekten som framgår i fastsettingen (likningen). Har du vært i deltidsutdanning, holder det dermed å søke én gang i året. Vi kan først ta endelig stilling til søknaden din om rentefritak når vi får informasjon om inntekten og formuen din fra skatteetaten, det vil si først mot slutten av året etter det året du søker om rentefritak for.

Obligatorisk praksis

Det blir gitt rentefritak under praksis som er en obligatorisk del av studieplanen, og som det kan bli gitt støtte til.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over. Vi kan først gi rentefritak etter at rentene er lagt til lånet.