Rentefritak (sletting av renter)

Sist oppdatert: 02.01.2017
Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til rentefritak.

Vi ”fryser” ikke lånet ditt ved at vi slutter å legge til renter, men sletter rentene etter at de er lagt til lånet.

Hva er rentefritak?

  • Rentefritak betyr at vi sletter de rentene som har blitt lagt til lånet ditt i perioden du får rentefritak.
  • Rentefritak gjør at terminbeløpene dine blir lavere.

Får du rentefritak for en periode, men velger å betale i den samme perioden, vil du krympe terminbeløpet ditt enda mer.

Sjekk om du kan få rentefritak

Rentefritak innvilges i ettertid, etter at rentene er lagt til lånet. Har du rett til rentefritak, har du også rett til betalingsutsettelse.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt. Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og sende inn all dokumentasjonen samlet. Vi kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker om rentefritak for. Grunnen er at søknaden om rentefritak blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke data fra skatteetaten før mot slutten av året.

Det betyr for eksempel at en søknad om rentefritak for en periode i 2017 ikke vil bli endelig avgjort før mot slutten av 2018. Du bør derfor vente til starten av 2018 med å søke om rentefritak for 2017.

Frist på tre år

Rentefritak blir gitt på etterskudd, men det er en frist på tre år. Mottar vi søknaden fra deg i 2017, vil rentefritak for perioden før 1. januar 2014 være foreldet. Vi kan gjøre unntak fra fristen dersom det er særlige forhold som gjør at søknadsfristen ikke kunne bli holdt.