Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Mer om vilkårene for å få slettet gjeld

    • Du må ha jobbet som lærer i grunnskolen i minst 50 prosent stilling i minst tre av de første seks årene etter avslutta utdanning.

    • Du kan få unntak fra kravet til om å ta utdanningen på normert tid hvis årsaken til forsinkelsen var fødsel, sykdom eller funksjonshemming i studiesituasjonen.