Sletting av gjeld for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

Sist oppdatert: 30.01.2018
Fra høsten 2018 kan kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms få slettet inntil 20 000 kroner i året av studielånet sitt.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt en ny ordning for sletting av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i grunnskolen i Finnmark eller Nord-Troms. Hensikten med ordningen er å styrke rekrutteringen av kvalifiserte grunnskolelærere lengst nord i landet. Sletting av gjeld kommer i tillegg til den gjeldsavskrivingen man vil ha rett til under den eksisterende ordningen for yrkesaktive i tiltakssonen, og gir dermed mulighet til å få slettet inntil 45 000 kroner per år i gjeld.

Dette er den nye ettergivelsesordingen

Ordningen som er vedtatt innebærer at kvalifiserte grunnskolelærere kan få slettet inntil 20 000 kroner av studielånet sitt årlig dersom de arbeider i grunnskolen i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).

Ordningen fungerer slik at du først må jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Deretter kan du få slettet studielån dersom du søker om det. Opptjeningstiden begynner tidligst 1. august 2017. Det innebærer at kvalifiserte grunnskolelærere kan søke om ettergivelse av studielån fra og med 1. august 2018.

Ordningen er midlertidig og skal etter planen avvikles i 2022. Bakgrunnen for dette er at den skal avløses av en annen ordning for sletting av gjeld for lærere