Inntektsgrenser for tidligere år

Sist oppdatert: 08.02.2018
Her finner du inntektsgrensene for sletting av gjeld på grunn av uførhet for tidligere år.

Når vi behandler søknader om sletting av gjeld, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at en søknad som er mottatt for eksempel i 2017, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2017, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år.

2017:

Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du inntekt på mellom 299 994 – 432 562 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.

Person- og kapitalinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp
299 994 – 333 037 60 628 647
333 038 – 365 047 70 705 777
365 048 – 398 827 80 928 916
398 828 – 432 562 91 005 1 044

Grensene blir hevet med 14 123 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

2016

Har du brutto årsinntekt på 292 206 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du inntekt på mellom 292 207 – 421 190 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.

Person- og kapitalinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp
292 207 – 324 281 59 034 630
324 282 – 355 450 68 846 757
355 451 – 388 342 78 800 892
388 343 – 421 190 88 612 1 017

Grensene blir hevet med 13 752 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tilbake til hovedsiden