Fast rente

Sist oppdatert: 29.10.2020
Med fast rente binder du renten på en gitt rentesats, for tre, fem eller ti år. Du kan binde renten annenhver måned.

Du kan velge tre, fem eller ti år

Du kan velge fast rente i tre, fem eller ti år. Når bindingstiden er ute, går du automatisk over til flytende rente.

Hvis du begynner å studere igjen og mottar støtte fra Lånekassen, blir avtalen opphevet. Det løper ikke renter på lånet i den perioden du mottar støtte. Du har mulighet til å avslutte avtalen om fast rente dersom du ønsker det. Du kan fortsatt søke om betalingsutsettelse og rentefritak når du har fast rente.

Søkevindu for fast rente

Lånekassen offentliggjør de nye fastrentene den 10. annenhver måned. Når nye fastrenter er offentliggjort, kan du søke om fast rente eller avbryte den avtalen du har mellom den 10. og 17.

Søknadsperiode

Renten vil gjelde fra

10.–17. februar

1. mars

10.–17. april

1. mai

10.–17. juni

1. juli

10.–17. august

1. september

10.–17. oktober

1. november

10.–17. desember

1. januar

Endringer som kan påvirke terminbeløpet når du har fast rente

Selv om du har inngått en avtale om fast rente, kan terminbeløpet ditt likevel endre seg.

Avslutter du fastrenteavtalen, innfrir hele lånet eller betaler inn mer enn det regningen og nedbetalingsplanen viser, eller før du får regningen, kan det føre til at Lånekassen taper renteinntekter (rentetap). Dette gjør at du må betale ekstra. Les mer om rentetap og rentegevinst.

Får du betalingsutsettelse, vil du få et høyere terminbeløp når du igjen skal begynne å betale. Hvis du får omgjøring fra lån til stipend, eller stipend blir gjort om til lån, kan det også bli endringer i terminbeløpet ditt.

Konsekvenser for deg med fast rente som skal ta videre utdanning

Dersom du har fastrenteavtale, og begynner å studere full- eller deltid i avtaleperioden og får støtte fra oss, blir avtalen om fast rente avbrutt. Hvis Lånekassen taper renteinntekter fordi du avbryter fastrenteavtalen, må du betale dette rentetapet. Hvis Lånekassen tjener på at du avbryter fastrenteavtalen, får du rentegevinsten. Avtalen om fast rente blir regnet som avsluttet på den første dagen i den måneden du får den første utbetalingen av ny støtte.

Har du allerede avtale om fast rente?

På Dine sider kan du se om du har avtale om fast rente og når den går ut. Der står også rentesatsen du har bundet på. 

Du kan ikke binde renten hvis

  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • du ikke har et rentebærende lån (f.eks. mottar støtte til fulltidsutdanning)
  • du avbrøt tidligere avtale om fast rente for mindre enn to måneder siden. Du kan ikke avbryte en avtale om fast rente og binde til ny fast rente i samme søknadsperiode.
  • du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • du har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • du er under 18 år
  • du mottar støtte til deltidsutdanning og har rentebærende lån fra før