Renten til 1997

Sist oppdatert: 27.12.2019
År Gjennom
føringsdato
Nominell rente etter antall år i tilbakebetaling1  Realrente2
    0-6 7-11 12-15 15+  
1997 01.jan 6,0 6,5     3,3
1996 01.okt 6,0 6,5     4,7
1996 01.jan 6,5 7,5     5,2
1995   7,5 8,5     4,9
1994 01.jul 7,5 8,5     6,0
1994 01.jan 8,5       7,0
1993 01.jul 9,0   10,0   6,5
1992 01.jan 9,5   10,5 12,5 7,0
1991 01.mai 10,5     12,5 6,9
1990 01.jan 11,5     12,5 7,1
1989   11,5       6,9
1988   11,5       4,8
1987   11,5       2,8
1986   11,5       4,3
1985   11,5       5,8
1984   11,5       5,3
1983   11,5       3,1
1982 01.jan 10,5       -0,8
1981 01.jan 9,5       -4,1
1980 01.jan 8,5       -2,4
1979   7,5       2,7
1978 01.jan 7,5       -0,6
1977   6,5       -2,6
1976   6,5       -2,6
1975 01.jan 6,5       -5,2
1974   5,75       -3,7
1973   5,75       -1,7
1972 01.jan 5,75        
1967 01.jul 4,75        
1959 01.jan 4,25        
1955 16.okt 3,75        
1947 01.okt 2,75        

1) Frem til 1990 hadde alle tilbakebetalere samme rentenivå. Fra 1. januar 1990 og fram til 1. juli 1997 valgte man å belaste tilbakebetalere med ulik rente avhengig av hvor lenge lånet hadde vært rentebærende
2) Utlånsrenten deflatert med konsumprisindeksen. Realrenten er beregnet for det laveste rentenivået i periodene med rentetrapp