Gebyrer og forsinkelsesrenter

Sist oppdatert: 01.07.2020
Betaler du med avtalegiro eller e-faktura, og ikke er reservert mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, slipper du gebyrer på ordinære regninger. Betaler du for sent, må du betale purregebyr og forsinkelsesrenter.
Gebyrer på regningen
Avtalegiro 0 kroner
Avtalegiro, reservert mot elektronisk kommunikasjon 18 kroner
E-faktura 0 kroner
Papirfaktura 18 kroner
Purregebyrer og forsinkelsesrente
Første purring
280 kroner
Andre purring (varsel om oppsigelse): 490 kroner
Gjeldende forsinkelsesrente
8,0 prosent

Gebyrer og omkostninger som ikke er betalt, bli lagt til på neste regning. Det gjelder også dersom du har gebyr fra tidligere forfall. Størrelsen på gebyrene er fastsatt i forskriften om tilbakebetaling, som har hjemmel i utdanningsstøtteloven.

Forsinkelsesrenter hvis du betaler for sent

Betaler du regningen for sent, beregner vi forsinkelsesrenter på det beløpet du skulle ha betalt. Renten blir lagt til beløpet fra første dag etter forfallsdato og fram til du betaler regningen din. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyret.

Når får du forsinkelsesrenter og purregebyr?

Forsinkelsesrenter blir lagt til beløpet fra første dag etter forfallsdato og fram til du betaler regningen din. Purregebyr blir lagt til når vi sender deg purringen og tidligst 14 dager etter forfallsdatoen.

Du kan unngå gebyrene

I utgangspunktet må alle som får regningen i posten, betale et gebyr på 18 kroner, som blir lagt til gjelden. Betaler du med avtalegiro, og ikke er reservert mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, betaler du ingenting i gebyr for regningen.

Du får ikke purregebyr hvis du har søkt om betalingsutsettelse før forfallsdato, og du heller ikke tidligere har fått gebyrer. Har du søkt om betalingsutsettelse etter forfallsdato, får du purregebyr selv om du får utsettelse. Husk derfor å søke før forfallsdato når du søker om betalingsutsettelse – da unngår du gebyrer.

Slik fastsettes forsinkelsesrenten

Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger i året av Finansdepartementet, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Den følger styringsrenten til Norges Bank med et påslag på 8 prosentpoeng.

Sletting av renter

Dersom du får slettet renter for en periode, blir også eventuelle forsinkelsesrenter slettet for den samme perioden. Det gjelder uavhengig av om lånet har vært oppsagt eller ikke.

Forsinkelsesrenter på hele gjelden hvis lånet blir oppsagt

Dersom lånet ditt blir sagt opp, vil det fra oppsigelsen løpe forsinkelsesrenter av hele gjelden. Har du for eksempel en gjeld på 300 000 kroner, vil en måned med forsinkelsesrenter bli på ca. 1 973 kroner hvis forsinkelsesrenten er på 8,0 prosent.

Så mye koster forsinkelsesrentene deg

Har du en gjeld på 300 000 kroner, vil det månedlige terminbeløpet være 1 640 kroner dersom renten er 2,477 prosent. For hver dag du er forsinket med betalingen din, vil det i dette tilfellet, bli lagt til 36 øre i forsinkelsesrenter per dag per terminbeløp. Fra det første terminbeløpet forfaller 15. august til lånet blir sagt opp av oss 16. november, vil du måtte betale 67 kroner totalt i forsinkelsesrenter når denne er på 8,0 prosent.

Men blir lånet ditt sagt opp, vil det etter oppsigelsen løpe forsinkelsesrenter av hele gjelden din. Har du for eksempel en gjeld på 300 000 kroner, vil en måned med forsinkelsesrenter dermed bli på ca. 1 973 kroner.