Purringer

Sist oppdatert: 27.12.2019
Det er dyrt å ikke betale lånet i tide.

Hvis du ikke betaler når du skal, og heller ikke søker om betalingsutsettelse, sender vi ut første purring. Det blir lagt til 280 kroner i gebyr på regningen.

Dersom du fremdeles ikke betaler eller søker om utsettelse, sender vi deg en andre purring (varsel om oppsigelse av lånet). Da blir det lagt til enda et gebyr på 490 kroner. Hvis du ikke gjør noe, sier vi til slutt opp lånet ditt og overfører det til Statens innkrevningssentral (SI). Skjer dette, kan det koste deg enda mer.

Hva har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Hvordan løser jeg problemet?
Jeg har fått en purring Du har ikke betalt regningen din i tide. Betal regningen med purregebyr. Hvis du ikke kan betale, må du søke om betalingsutsettelse.
Jeg har fått andre purring (varsel om oppsigelse).
Du har ikke betalt regningen din etter å ha mottatt forrige purring. Betal regningen med purregebyr. Hvis du ikke kan betale, må du søke om betalingsutsettelse.
Jeg har fått vedtak om oppsigelse Du har ikke betalt regningen til tross for flere betalingsvarsler. Betal regningen med purregebyr. Hvis du ikke kan betale, må du søke om betalingsutsettelse. Dette er siste advarsel før lånet ditt overføres til SI.
Jeg fikk ikke den vanlige regningen, men har mottatt en purring. Lånekassen sender ut regninger hver måned. Du må betale purregebyret når du betaler for sent, selv om du ikke har mottatt den vanlige regningen. Betal regningen med purregebyr. Hvis du ikke kan betale, må du søke om betalingsutsettelse.
Jeg fikk ikke regningen eller purringen, men har mottatt andre purring (varsel om oppsigelse). Lånekassen sender ut regninger hver måned. Du må betale purregebyret når du betaler for sent, selv om du ikke har mottatt den vanlige regningen. Betal regningen med purregebyr. Hvis du ikke kan betale, må du søke om betalingsutsettelse. Hvis du ikke gjør noe, blir lånet overført til SI.

Elektroniske purringer

Sommeren 2017 begynte Lånekassen å sende purringer elektronisk. Det er bare kunder som har valgt elektroniske regninger (avtalegiro eller e-faktura) som får purringer elektronisk. De som får regningene i posten vil fortsette å få purringene i posten.

Sett et høyt nok maksbeløp i nettbanken

Når du får en purring i nettbanken, blir alle regningene du ikke har betalt slått sammen til én samlet regning. Det betyr at både purringen, purregebyret og en ny månedstermin blir trukket i samme avtalegiro. For hver måned legges det på et nytt terminbeløp. Derfor er det viktig at du setter et høyt maksbeløp i nettbanken hvis du har avtalegiro.

Gebyr blir ikke slettet

Selv om du ikke har fått en regning, sletter vi ikke purregebyret. 

For at du skal unngå ekstra gebyr, må betalingen være registrert hos oss før den datoen purringen blir produsert. Det kan ta opptil en uke fra purringen er produsert, til du får den. Du har betalt for sent dersom du mottar purring på en regning. Du kan se hvilken dato purringen ble laget, øverst i brevet du har fått.

Vi sletter gebyr bare i særlige tilfeller, for eksempel hvis du kan dokumentere at du har vært ute av stand til å håndtere lånet ditt på grunn av alvorlig sykdom.