Oppsigelse av lån

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du fått et brev om at lånet ditt vil bli oppsagt, er det fordi du ikke har betalt regningen din, til tross for flere regninger fra oss. For å unngå at lånet ditt blir sagt opp, må du rydde opp med en gang.

Oppsigelse av lånet betyr at hele gjelden forfaller til betaling. Når lånet ditt blir sagt opp, løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden din, og lånet blir sendt til Statens innkrevingssentral (SI), som krever inn oppsagte lån for Lånekassen.

For å unngå at lånet sies opp, må du enten betale regningen eller søke om betalingsutsettelse. Du kan se om vi har mottatt betalingen på Dine sider. Merk at det tar rundt tre dager fra du betaler, til du kan se at betalingen er mottatt.

Hva betyr innkrevning gjennom SI?

Dersom lånet blir oppsagt og overført til SI, risikerer du at lånet blir tvangsinnkrevd. Dette kan blant annet føre til at det blir trukket et månedlig beløp direkte fra lønnen din