Hva gjør du når lånet ditt blir sagt opp?

Sist oppdatert: 27.12.2019
Dersom lånet ditt er sagt opp, kan du kontakte Statens innkrevingssentral (SI) for å lage en avtale om hvordan du skal betale det du skylder. Du kan også søke om betalingsutsettelser hos Lånekassen.

I noen tilfeller kan du få slettet hele eller deler av gjelden din, selv om lånet ditt er oppsagt.

Hva er et oppsagt lån?

At lånet ditt er oppsagt, betyr at SI har tatt over ansvaret for å kreve inn lånet ditt. SI kan tvangsinnkreve gjelden din på Lånekassens vegne. Når lånet ditt er overført til SI, må du kontakte SI for alle spørsmål som handler om hvordan du betaler, tvangstrekk i lønn eller trygd og gjeldsordninger

Du skal sende søknaden til Lånekassen dersom du ønsker å søke om betalingsutsettelser, sletting av renter eller sletting av gjeld på grunn av varig uførhet. Det samme gjelder søknader om sletting av gjeld for låntakere som er bosatt og jobber i Finnmark, og sletting av gjeld for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger. Du kan søke om disse ordningene selv om lånet ditt er sagt opp.

Hva er situasjonen, og hvordan går jeg fram?

Jeg ønsker å få en avtale om hvordan jeg skal betale, og hvor mye jeg skal betale hver måned. Du må kontakte SI for å få en avtale om hvordan du skal betale.
Jeg ønsker å få endret tvangstrekket i lønnen eller trygden min. Du må kontakte SI for å spørre om noe kan gjøres med tvangstrekket ditt.
Lånet mitt ble sagt opp for et par måneder siden. Hvordan kan jeg rydde opp når jeg ikke kan betale? Du kan søke om betalingsutsettelse til oss. Dersom vi kan gi deg utsettelse, vil beløpet du har utestående, enten bli redusert eller helt utsattt. Dersom vi kan utsette hele beløpet, opphever vi oppsigelsen. Husk også å sjekke om du har rett til å få slettet renter.
Lånet mitt har vært oppsagt en stund. Jeg kan ikke betale, og jeg er i en vanskelig livssituasjon. Hva kan jeg gjøre? Dersom du er i en situasjon som gir rett til å få slettet renter, kan vi vurdere å trekke tilbake oppsigelsen av lånet ditt, eller redusere det utestående beløpet. For å søke om dette må du sende inn
  • søknad om betalingsutsettelse
  • søknad om sletting av renter
  • dokumentasjon på situasjonen som gjør at du søker om sletting av renter
  • dokumentasjon som viser inntekten din hittil i år
Les mer om sletting av renter.

Jeg har brukt opp betalingsutsettelsene mine, lånet mitt er oppsagt, og jeg kan ikke betale. Hva gjør jeg? Dersom du har rett til å få slettet renter, kan du søke om flere betalingsutsettelser. Vi kan da vurdere å oppheve oppsigelsen din. Les mer her om hvordan du går fram for å søke om flere utsettelser.
Jeg ønsker å søke om en gjeldsordning. Dersom du ønsker å søke om gjeldsordning, må du ta kontakt med SI.

Permanent overført til SI

Dersom lånet ditt er permanent overført til SI, har du ikke lenger noen rettigheter i Lånekassen, og du kan ikke søke om betalingslettelser, sletting av gjeld eller nytt studielån hos oss. Når lånet ditt er permanent overført, må du rette alle spørsmål til SI. Les mer om hva det betyr at lånet ditt er permanent overført.

Sletting av gjeld

Du kan søke om å få slettet hele eller deler av gjelden din, selv om lånet er sagt opp. I noen tilfeller kan sletting av gjeld føre til at vi opphever oppsigelsen din, eller at hele lånet ditt slettes.

Du kan søke om sletting av gjeld dersom