Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Sist oppdatert: 03.01.2018
Du kan få 36 betalingsutsettelser uten at du trenger å oppgi noen årsak. Det er mulig å få flere.

Det er mulig å få flere betalingsutsettelser hvis du kan sannsynliggjøre at du har rett til å få slettet renter på lånet ditt.

Slik søker du om flere utsettelser

For å søke om flere utsettelser må du sende inn

  • søknad om sletting av renter
  • søknad om betalingsutsettelse

For å ha rett til å få slettet renter og dermed ytterligere betalingsutsettelser, er det også et vilkår at inntekten din er under Lånekassens grenser. Vi henter dokumentasjon om inntekten din direkte fra skatteetaten. Ved behov henter vi også inntektsinformasjon for deg og en eventuell ektefelle/samboer fra A-ordningen.

Bor du i utlandet, eller er selvstendig næringsdrivende, må du imidlertid sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt selv, fordi A-ordningen ikke inneholder informasjon om inntekt fra utlandet, næringsinntekt eller kapitalinntekt. Les mer om å søke om sletting av renter hvis du bor i utlandet.

Du må sende inn søknad om sletting av renter før du sender inn søknad om betalingsutsettelse. Her finner du søknadene om betalingsutsettelse og sletting av renter.

Har du ikke har tilgang til Dine sider, kan du bruke en papirsøknad. Husk å legge ved dokumentasjon.