Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Sist oppdatert: 23.12.2015
Her kan du lese om hvor mange utsettelser du kan få og konsekvensene av å utsette betalingen.

Maks 36 utsettelser

Du kan søke om å få utsatt terminbeløpet i til sammen tre år (36 ganger) i løpet av tilbakebetalingstiden. På Dine sider får du oversikt over hvor mange betalingsutsettelser du har fått og hvor mange du har igjen

Dersom du kan dokumentere at du sannsynligvis kan få rentefritak, kan du få flere enn 36 utsettelser. Du må legge ved dokumentasjon som viser årsaken til at du søker om rentefritak, og som viser bruttoinntekten din per i dag. I tillegg må du opplyse om forventet brutto årsinntekt. 

Nedbetalingstiden kan uansett ikke utvides til mer enn 30 år og lånet skal være tilbakebetalt innen du fyller 65 år. 

Bruk betalingsutsettelse med fornuft

Muligheten til utsettelser gir deg større fleksibilitet. Du kan legge opp nedbetalingen slik det passer din økonomi best. Bruk muligheten med fornuft, for rentene løper selv om du har fått utsatt betalingen. 

Konsekvenser

  • En betalingsutsettelse fører normalt til forlenget nedbetalingstid, eller i noen tilfeller til at senere terminbeløp blir høyere. Dette betyr at du samlet betaler tilbake mer i renter og gebyrer.
  • Får du rentefritak (sletting av renter) samtidig med utsettelsen, blir konsekvensen for den totale summen som skal tilbakebetales mindre eller lik null.
  • Har du fått forlenget nedbetalingstiden som følge av en eller flere betalingsutsettelser, kan du "krympe" nedbetalingstiden igjen, og dermed også det totale rentebeløpet, ved å fastsette en betalingsplan med kortere nedbetalingstid. Dette kan du gjøre selv på Dine sider.

Skjema

Det er mulig å søke på papir. Da bruker du søknadsskjema I, Søknad om betalingsutsettelse og rentefritak