Oppsagte lån, pant og Statens innkrevingssentral

Sist oppdatert: 27.12.2019
Dersom du ikke betaler studielånet ditt og heller ikke søker om utsettelse, vil vi etter hvert si opp lånet ditt. Da overtar Statens innkrevingssentral (SI) arbeidet med å kreve inn pengene.

Har du havnet i denne situasjonen, finnes det ofte muligheter for å rydde opp.

Oppsigelse av lånet betyr at hele gjelden forfaller til betaling. Når lånet er oppsagt løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden din, og lånet blir sendt til SI, som krever inn oppsagte lån for Lånekassen. Dersom lånet blir overført til SI, risikerer du tvangsinnkreving av lånet.

Tvangsinnkreving kan blant annet føre til at det blir trukket et månedlig beløp direkte fra lønnen eller trygden din, at det blir tatt pant i eiendelene dine, og at du kan få betalingsanmerkninger som gir deg problemer med å få lån andre steder. I tillegg er det du som må betale omkostningene når lånet går til tvangsinnkreving.

Lurer du på noe?

Hva lurer du på?

Hvordan gå fram

Lånet mitt er oppsagt, hvordan går jeg fram for å ordne opp?

Det finnes flere måter å rydde opp på: Du kan betale det beløpet som har forfalt, eller søke om utsettelser. I noen tilfeller kan du også søke om å få slettet gjelden. Les mer om hvordan du går fram her.

SI trekker direkte fra lønnen eller trygden min. Hva gjør jeg?

Har du spørsmål som går direkte på hvor mye og når SI trekker beløp fra deg, må du kontakte SI. Her kan du lese om hvordan du kan få opphevet oppsigelsen slik at trekket ditt etter hvert stopper.

Lånekassen har tatt pant i eiendommen min.

Dersom Lånekassen har tatt pant i eiendommen din, beholder vi vanligvis pantet til lånet er innfridd. Les mer om pant her.

Jeg har ignorert ganske lenge at jeg har et studielån jeg burde betale på. Hva gjør jeg?

Hvis du over en periode på tre år ikke har betalt inn noe på studielånet ditt, og heller ikke har fått utsettelser, kan du risikere å miste alle rettigheter i Lånekassen. Du kan blant annet miste retten til betalingsutsettelse, sletting av renter og sletting av gjeld. Les mer om hva dette innebærer, og hvordan du går fram for å unngå dette.

Lånet mitt er oppsagt, og jeg har søkt om ny støtte til utdanning fra Lånekassen.

For at du skal kunne få ny støtte fra oss til utdanning, må du først sørge for at lånet ditt ikke er oppsagt lenger. Les mer om ny støtte her.