Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Sist oppdatert: 10.10.2017
Du kan få 36 betalingsutsettelser uten at du trenger å oppgi noen årsak. Det er mulig å få flere.

Det er mulig å få flere betalingsutsettelser dersom du kan sannsynliggjøre at du har rett til rentefritak.

Slik søker du om flere utsettelser

For å søke om flere utsettelser må du sende inn

  • søknad om rentefritak
  • søknad om betalingsutsettelse

For å ha rett til rentefritak og dermed ytterligere betalingsutsettelser er det også et vilkår at inntekten din er under Lånekassens grenser. Lånekassen henter dokumentasjon om inntekt direkte fra skatteetaten. Ved behov henter vi også inntektsinformasjon for deg og en eventuell ektefelle/samboer fra A-ordningen.

Bor du i utlandet eller er selvstendig næringsdrivende, må du imidlertid sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt selv, fordi A-ordningen ikke inneholder informasjon om inntekt fra utlandet, næringsinntekt eller kapitalinntekt. Les mer om å søke rentefritak hvis du bor i utlandet.

Du må sende inn søknad om rentefritak før du sender inn søknad om betalingsutsettelse. Her finner du søknadene om betalingsutsettelse og rentefritak.

Dersom du ikke har tilgang til Dine sider, kan du søke med et papirskjema. Husk å legge ved dokumentasjon.