Ordforklaringer

Sist oppdatert: 29.10.2020
Ord Forklaring
Annuitetslån På et annuitetslån er summen av renter og avdrag lik hver termin (forutsatt at rentesatsen er den samme). Det betyr at rentedelen av det du betaler blir mindre etter hvert som lånet reduseres og avdragsdelen øker.
Årsoppgave

I januar hvert år får du en årsoppgave fra oss. Årsoppgaven viser gjeld ved årsskiftet, renter og avdrag du betalte i fjor, hvilke beløp som skal føres i skattemeldingen og når lånet skal være innfridd. Disse opplysningene sender vi også til Skatteetaten. Du finner årsoppgaven på Dine sider. Hvis du ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon får du den i posten.

Avtalegiro
Avtalegiro er en betalingsløsning der banken sørger for at en regning blir betalt fra kontoen din på riktig dato. Du kan bestille avtalegiro på Dine sider eller i nettbanken din.
Betalingspause Betalingspause er en automatisk pause på syv måneder etter at du er ferdig med utdanningen din. I denne pausen slipper du å betale til oss, men det blir regnet renter for perioden. Ønsker du å begynne å betale med en gang, er det selvsagt mulig.
Betalingsplan Ca. fem måneder etter endt utdanning får du en betalingsplan. Dette er en oversikt over samlet gjeld, hvor mye du skal betale hver måned og hvor lang tid nedbetalingen tar.
Betalingsutsettelse Når du får betalingsutsettelse betyr det at du slipper å betale et terminbeløp, og at hele nedbetalingen skyves utover i tid. Rentene løper selv om du får utsatt betalingen, og samlet vil du måtte betale et større beløp i renter. Du kan få utsatt betalingen i inntil tre år gjennom hele nedbetalingstiden din. Det er mulig å få betalingsutsettelse for hele eller halve terminbeløpet.
E-faktura Faktura som blir sendt rett til nettbanken din. Du må godkjenne fakturaen for at pengene skal gå ut av kontoen din. Du slipper administrasjonsgebyret på kr 18 som blir lagd til på papirfakturaen. E-faktura må du selv bestille i nettbanken din. 
Fast rente Fast rente betyr at rentesatsen ikke forandrer seg i takt med markedet, men er den samme i en avtalt periode (tre, fem eller ti år). Du kan søke om fast rente hver tredje måned. 
Flytende rente Renten på lånet ditt forandrer seg i takt med markedet. Den kan endre seg annenhver måned.
Inkasso Betaler du ikke etter varsel om oppsigelse, går saken til Statens innkrevingssentral (SI) for videre innkreving. SI kan ta trekk i lønn/trygd, eller ta pant i blant annet bolig og bankinnskudd. 
Innfrielse Du kan når som helst betale inn hele lånet ditt (innfri lånet). Har du fast rente, gjelder det egne regler for innfrielse.
Klage Du får skriftlig svar på alle søknader. Dersom du mener at søknaden din er behandlet feil i forhold til regelverket, kan du sende inn en skriftlig klage til klagenemnda i Lånekassen. Klagefristen er tre uker etter at du har fått brevet.
Mislighold Dersom du lar være å betale når du får krav fra Lånekassen, misligholder du lånet ditt. Hvis misligholdet strekker seg over lengre tid, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg (se inkasso).
Oppsigelse Dersom du ikke betaler forfallet etter 1. og 2. gangs varsel, får du tilsendt varsel om oppsigelse. Hvis du fremdeles ikke betaler eller dokumenterer rett til betalingsutsettelse innen en gitt frist, sier vi opp lånet ditt. Dette er første steg mot inkasso. Hvis vi sier opp lånet ditt, blir det lagt til forsinkelsesrenter på hele gjelda.
Purring Hvis du ikke betaler innen fristen får du et 2. gangs varsel (purring) med et gebyr på 280 kroner. Betaler du fremdeles ikke, må du betale ytterligere 490 kroner (varsel om oppsigelse).
Rentesrente
De rentene som løper på ubetalte renter, kalles renters rente. Dette skjer f.eks. i forbindelse med betalingsutsettelse og betalingspause.
Sletting av gjeld Du kan få slettet hele eller deler av lånet ditt. Dette kan skje ved f.eks. varig uførhet eller når du bor og arbeider i Nord-Troms eller Finnmark. Dersom lånet er umulig å inndrive, kan det etter streng vurdering også bli slettet.
Sletting av renter Rentene på lånet ditt kan slettes for en periode ut fra sosiale eller økonomiske årsaker. Du må dokumentere at du har vært i en situasjon som gir rett til å få slettet renter, for eksempel sykdom eller arbeidsledighet. Vi henter selv inn opplysninger om inntekten din.
Statens innkrevingssentral (SI) Dersom du misligholder lånet ditt, kan saken sendes til Statens inkrevingssentral (SI) for tvangsinnkreving. SI kan ta trekk i lønn/trygd, eller ta pant i blant annet bolig og bankinnskudd. Dersom lånet misligholdes i over tre år, kan lånet bli permanent overført til SI. Da mister du alle rettigheter du hadde i Lånekassen.
Terminforfall Terminforfall er tidspunktet for innbetaling. Første terminforfall er syv måneder etter endt utdanning.
Varsel om oppsigelse Hvis du ikke betaler 2. gangs varsel, sender vi deg et varsel med et ekstra gebyr på 490 kroner. Dette er første steg mot inkasso. Om du ikke reagerer, blir gjelden sagt opp og renten stiger med ett prosentpoeng.
2. gangs varsel Hvis du ikke betaler innen terminforfall, får du tilsendt 2. gangs varsel (purring). På dette varselet legger vi til et gebyr på 280 kroner.

Ordforklaringer om stipend og lån