Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Skal du betale skolepenger?

    Skal du betale skolepenger når du skal på utveksling, kan du få stipend til å delvis dekke disse når skolepengene ikke er dekket av andre, og du tar vanlig videregående opplæring. Stipendet kan gis med inntil 85 prosent av skolepengene, men maksimalt 93 140 kroner for skoleåret 2018–2019.

    For å søke om dette stipendet, må du fylle ut og sende inn P-skjemaet. Du må også legge ved en bekreftelse fra skolen i utlandet, som viser hvor mye du må betale. Fristen for å sende inn P-skjema er innen skoleåret er avsluttet.

    Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger er 26 794 kroner for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale.