Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Skal du betale skolepenger?

  Skal du betale skolepenger når du skal på utveksling, kan du få stipend til å delvis dekke disse når skolepengene ikke er dekket av andre, og du tar vanlig videregående opplæring. Stipendet kan gis med inntil 85 prosent av skolepengene, men maksimalt 94 817 kroner for skoleåret 2019–2020.

  Det gis bare stipend til skolepenger du faktisk betaler, det vil si studieavgift og andre obligatoriske avgifter som har sammenheng  med undervisningen. Andre utgifter, som for eksempel programavgiften til en utvekslingsorganisasjon, regnes ikke som skolepenger.

  For å søke om dette stipendet, må du fylle ut og sende inn P-skjemaet. Du må også legge ved en bekreftelse fra skolen i utlandet, som viser hvor mye du må betale. Fristen for å sende inn P-skjema er innen skoleåret er avsluttet.

  Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger er 27 276 kroner for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale.