Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Regler for beregning av reisestipend innad i Norge

  I Norge regner vi ut reisestipendet ditt etter faste kilometersatser mellom kommunen du er folkeregistrert i, og kommunen der grensestasjonen for utreise ligger.

  For alle nordiske land, utenom Sverige, er kommunen der grensestasjonen ligger, fastsatt til å være Ullensaker kommune, hvor Oslo Lufthavn (Gardermoen) ligger. Skal du gå på skole i Sverige, får du reisestipend i Norge fram til Oslo, Trondheim eller Narvik, avhengig av hvor i Sverige du skal studere.

  Satsen per kilometer for reisestipendet innad i Norge blir gradvis lavere jo lenger reiseavstanden mellom hjemsted og grensestasjon er.

  For de første 300 kilometerne er satsen 1,76 kroner per kilometer. For de neste 300–1500 kilometerne er satsen 0,97 kroner per kilometer. For de kilometerne som overstiger 1500 kilometer, er satsen 0,35 kroner per kilometer.