Reisestipend i Norden

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Dersom du bor borte, kan du få reisestipend. Reisestipend er et tilskudd til å dekke reisekostnader i skoleåret.

Reisestipend blir gitt etter faste satser, avhengig av hvilket land i Norden du går på skole i. Du kan også få reisestipend for reise mellom kommunen du er folkeregistrert i, og kommunen der grensestasjonen for utreise ligger.  Vi trekker fra en egenandel på 1 144 kroner per undervisningsår av beløpet du kan få som reisestipend.

Reisestipendet dekker ikke de faktiske kostnadene dine ved å reise til og fra landet du skal til, men er et tilskudd for å dekke deler av kostnadene.

Slik regner vi ut reisestipend når du studerer i Norden

Reisestipendet regnes ut på bakgrunn av tre satser:

  1. en fast sats avhengig av hvilket nordisk land du skal reise til
  2. reisestipend fra hjemkommunen din i Norge til grensestasjonen
  3. egenandelen vi trekker fra

Reisestipend til Danmark

Eksempelet tar utgangspunkt i at det er en avstand på 400 kilometer fra hjemkommunen din til grensestasjonen, og at du får stipend for et helt undervisningsår.

Sats for reisestipend til Danmark per reise

729  kroner

Første 300 km

300*1,76

Siste 100 km

100*0,97

Beløp per reise

1 354 kroner

Antall reiser per undervisningsår

6 reiser

Reisestipend før egenandel

8 124 kroner

Egenandel

-1 144 kroner

Reisestipend hele undervisningsåret

6 980 kroner

Forklaring til tabellen

Satsen for én reise til Danmark er 729 kroner. Dersom det er 400 kilometer til den fastsatte grensestasjonen for Danmark, vil vi for de første 300 kilometerne legge kilometersatsen på 1,76 kroner til grunn. For de neste 100 kilometerne legges satsen på 0,97 kroner til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil si at vi ganger satsene med seks. Deretter trekker vi fra egenandelen og finner ut hvor mye reisestipend du kan få.

Satser for reisestipend til de ulike nordiske landene

I tabellen under ser du hvor mye reisestipend du kan få til de forskjellige landene per reise.

Land Beløp per reise
Danmark 729 kroner
Finland 729 kroner
Færøyene 1 776 kroner
Island 1 231 kroner
Sverige 729 kroner

Regler for beregning av reisestipend innad i Norge

I Norge regner vi ut reisestipendet ditt etter faste kilometersatser mellom kommunen du er folkeregistrert i, og kommunen der grensestasjonen for utreise ligger.

For alle nordiske land, utenom Sverige, er kommunen der grensestasjonen ligger, fastsatt til å være Ullensaker kommune, hvor Oslo Lufthavn (Gardermoen) ligger. Skal du gå på skole i Sverige, får du reisestipend i Norge fram til Oslo, Trondheim eller Narvik, avhengig av hvor i Sverige du skal studere.

Satsen per kilometer for reisestipendet innad i Norge blir gradvis lavere jo lenger reiseavstanden mellom hjemsted og grensestasjon er.

For de første 300 kilometerne er satsen 1,76 kroner per kilometer. For de neste 300–1500 kilometerne er satsen 0,97 kroner per kilometer. For de kilometerne som overstiger 1500 kilometer, er satsen 0,35 kroner per kilometer.