Reisestipend i Norden

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Dersom du bor borte, kan du få reisestipend. Reisestipend er et tilskudd til å dekke reisekostnader i skoleåret.

Reisestipend blir gitt etter faste satser, avhengig av hvilket land i Norden du går på skole i. Du kan også få reisestipend for reise mellom den folkeregistrerte adressen din og  grensestasjonen for utreise. Vi trekker fra en egenandel på 1 165 kroner per undervisningsår av beløpet du kan få som reisestipend. Merk at informasjonen på denne siden gjelder deg som får støtte til vanlig videregående utdanning i Norden. Får du støtte etter reglene for høyere og annen utdanning, har du ikke rett til reisestipend.

Reisestipendet dekker ikke de faktiske kostnadene dine ved å reise til og fra landet du skal til, men er et tilskudd for å dekke deler av kostnadene.

Slik regner vi ut reisestipend når du går på skole i Norden

Reisestipendet regnes ut på bakgrunn av tre satser:

  1. en fast sats avhengig av hvilket nordisk land du skal reise til
  2. reisestipend fra adressen din i Norge til grensestasjonen
  3. egenandelen vi trekker fra

Reisestipend til Danmark

Eksempelet tar utgangspunkt i at det er en avstand på 400 kilometer fra den folkeregistrerte adressen din til grensestasjonen, og at du får stipend for et helt undervisningsår.

Sats for reisestipend til Danmark per reise

742  kroner

Første 300 km

300*1,79

Siste 100 km

100*0,99

Beløp per reise

1 378 kroner

Antall reiser per undervisningsår

6 reiser

Reisestipend før egenandel

8 268 kroner

Egenandel

-1 165 kroner

Reisestipend hele undervisningsåret

7 103 kroner

Forklaring til tabellen

Satsen for én reise til Danmark er 742 kroner. Dersom det er 400 kilometer til den fastsatte grensestasjonen for Danmark, vil vi for de første 300 kilometerne legge kilometersatsen på 1,79 kroner til grunn. For de neste 100 kilometerne legges satsen på 0,99 kroner til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil si at vi ganger satsene med seks. Deretter trekker vi fra egenandelen og finner ut hvor mye reisestipend du kan få.

Satser for reisestipend til de ulike nordiske landene

I tabellen under ser du hvor mye reisestipend du kan få til de forskjellige landene per reise.

Land Beløp per reise
Danmark 742 kroner
Finland 742 kroner
Færøyene 1 808 kroner
Island 1 253 kroner
Sverige 742 kroner

Regler for beregning av reisestipend innad i Norge

I Norge regner vi ut reisestipendet ditt etter faste kilometersatser mellom hjemsted og grensestasjonen/utreisestedet.

For alle nordiske land, utenom Sverige, er grensestasjonen fastsatt til å være Oslo Lufthavn (Gardermoen). Skal du gå på skole i Sverige, får du reisestipend i Norge fram til Oslo, Trondheim eller Narvik, avhengig av hvor i Sverige du skal studere.

Satsen per kilometer for reisestipendet innad i Norge blir gradvis lavere jo lenger reiseavstanden mellom hjemsted og grensestasjon er.

For de første 300 kilometerne er satsen 1,79 kroner per kilometer. For de neste 300–1500 kilometerne er satsen 0,99 kroner per kilometer. For de kilometerne som overstiger 1500 kilometer, er satsen 0,36 kroner per kilometer.