Slik får du pengene

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 07.11.2018
Når vi har behandlet søknaden din, får du svar på Dine sider. Du eller foreldrene dine må signere avtalen, avhengig av om du er 18 år og om du har fått lån.

Visualisering av slik får du pengene

Foreldresignering

Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra en av foreldrene.

Når eleven søker om stipend fra Lånekassen, får eleven svar på Dine sider på lanekassen.no, og kan følge saken sin der. Foreldre/verge* skal signere for eleven og får en kopi av svaret eleven har fått fra Lånekassen. Den forelderen som skal signere kan bruke den samme BankID som de bruker i sin egen nettbank.

Les mer om foreldresignering.

Du må eie din egen konto

Vi betaler bare ut penger til en konto som du eier. På den måten kontrollerer vi at det er riktig person som mottar pengene. Du kan endre hvilken konto du vil ha pengene overført til på Dine sider.

Får du ikke endret kontonummer på Dine sider, må du sende inn en bekreftelse til oss fra banken, med nummer til en konto du eier, før pengene kan overføres. Du bruker Skjema for opplysninger om kontonummer (pdf) til dette.

Utbetaling til foreldre/verge

For søkere under 18 år har foreldre/verge rett til å be om at pengene bli overført til kontoen deres.

For å få pengene utbetalt må foreldre eller verge sende inn:

  • et eget brev om at pengene skal utbetales til foreldres/verges konto, med signatur fra foreldre/verge
  • bekreftelse fra banken med stempel og underskrift som viser hvem som eier kontoen.

Brevet fra foreldre/verge og bekreftelsen fra banken må sendes inn samlet.

Har du mistet avtalen om støtte?

Har du mistet eller ikke fått avtalen din om støtte, kan du bestille en ny kopi.

Du bestiller kopien på Dine sider. Her kan du også se hvilken adresse vi sender kopien til.

Husk å endre adresse dersom du har flyttet, eller vil ha brevene dine fra Lånekassen til en annen adresse enn den vi har registrert på deg.

Går du på skole i utlandet?

Går du på skole i utlandet, får du utbetalt pengene hvert halvår. Vi sender avtalen om støtte til den siste adressen som er registrert hos oss. Du må skrive under på avtalen om støtte, og sende den i retur. Når vi har fått den tilbake, blir pengene overført til kontoen din i Norge.

Når du er under 18 år må foreldrene dine signere avtalen for deg. De kan signere elektronisk. Det går raskere dersom de oppretter en digital postkasse før du søker.

Vi betaler ikke ut penger til en utenlandsk bankkonto. Du må selv avtale med banken din om overføring av pengene fra en norsk konto til en konto i utlandet.

Jeg må betale skolepenger

Går du på en privat skole og må betale skolepenger, blir også lån til skolepenger utbetalt ved semesterstart.

Lånekassen kan stoppe utbetalingen

Lånekassen kan stoppe utbetalingene for resten av perioden dersom du

  • avbryter utdanningen og ikke lenger har rett til støtte
  • bryter forpliktelsene dine mot Lånekassen

Du må gi beskjed til oss hvis du slutter i utdanningen, eller det oppstår andre forhold som gjør at du ikke lenger skal ha penger fra oss.

Jeg har fått støtten annullert

Annulleringen skjer fordi vi ikke har mottatt

  • undertegnet avtale om støtte fra deg innen fristen, eller
  • bekreftelse fra lærestedet på at har begynt på den utdanningen du har fått støtte til, eller
  • bekreftelse fra deg på en konto som du selv eier

Du må si fra innen fristen for å få pengene

Du må sende e-post, ringe, eller sende brev og eventuelt registrere kontonummer innen tre uker fra du mottok brevet om annullering. Hvis skoleåret/utdanningen er avsluttet, kan du ikke få utbetalt pengene.