Videregående opplæring uten ungdomsrett

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan få støtte til videregående opplæring selv om du ikke har ungdomsrett.

Med eller uten ungdomsrett: Hva er forskjellen?

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Har du ungdomsrett, får du støtte fra Lånekassen etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett, spør du på skolen din. Du kan lese mer om ungdomsrett her.

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som for eksempel studenter i høyere utdanning. Det betyr at du får støtten utbetalt som lån i første omgang, deretter blir en del gjort om til stipend når du består eksamen. Etter disse reglene kan du maksimalt få støtte i åtte år, og du bruker av disse åtte årene hvis du får støtte til videregående opplæring uten ungdomsrett. Du kan lese mer om disse reglene under høyere og annen utdanning.

Hvor mye du kan få i støtte

Støttebeløpet avhenger av studiebelastningen din. Når du tar videregående fag, er det antall årstimer som avgjør om du kan få støtte. Hvor mange årstimer du tar, avgjør også hvor mye støtte du kan få. Her finner du tabellen til basisstøtten.

Søknaden du skal bruke

Når du ikke har ungdomsrett, skal du bruke søknaden for høyere og annen utdanning.

Gå til søknaden