Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  På grunn av teknisk vedlikehold vil Dine sider, nettsøknadene og de andre innloggede tjenestene våre være utilgjengelige fra klokken 08:00 onsdag 25. april og til morgenen torsdag 26. Vi beklager ulempene det fører med seg.

  Trygd og pensjon

  Grunnstipend og forsørgerstipend blir redusert dersom du har trygd eller pensjon.

  Har du  trygd eller pensjonsytelser i søknadsperioden, blir det trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener. Du blir først trukket i grunnstipendet, deretter i et eventuelt forsørgerstipend.

  Hvis inntekten din varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.

  Mottar du trygd/pensjon, må du legge ved kopi av pensjons-/trygdevedtaket ditt. Du må føre opp gjennomsnittlig brutto stønad per måned dersom du får for eksempel;

  • stønad som enslig forsørger
  • AAP
  • utdanningsstønad fra folketrygden
  • annen pensjon/trygd
  • sykepenger
  • introduksjonsstønad

  Forsørger du barn, må du ta med eventuelle ytelser til dem. Barnetrygd, kontantstøtte, grunn- og hjelpestønad skal du ikke ta med.