Videregående opplæring i Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Vi kan gi støtte til videregående opplæring som er offentlig godkjent i studielandet, og som er godkjent av landets egen ”Lånekasse”.

De fleste offentlige videregående skoler i Norden vil være godkjent. For å få støtte må opplæringen må være på fulltid.

Så mye kan du få

Støtten til videregående opplæring i Norden er den samme som for elever i Norge. Du kan få 

Merk at du ikke kan få borteboerstipend dersom du bor sammen med foreldrene/forsørgerne dine der du går på skole.

Skal du betale skolepenger?

Skal du betale skolepenger til den utenlandske skolen, kan du få stipend til delvis dekning av disse når skolepengene ikke er dekket av andre og du tar vanlig videregående opplæring. Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger er 27 794 kroner for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale.

For å søke om dette stipendet, må du fylle ut og sende inn et P-skjema. Du må også legge ved en bekreftelse fra skolen i utlandet, som viser hvor mye du må betale. Fristen for å sende inn P-skjema er innen skoleåret 2020-2021 er avsluttet.

Du må søke og legge ved dokumentasjon

For å søke om støtte til videregående opplæring i et nordisk land, må du:

  1. sende en søknad om stipend/lån
  2. opplyse om hva du har tatt av videregående opplæring fra før, og hvilken opplæring du planlegger å ta i utlandet
  3. legge ved bekreftelse fra den utenlandske skolen på at du er tatt opp til fulltidsutdanning
  4. legge ved bekreftelse fra den utenlandske skolen på skolepenger, hvis du skal betale det. Legg også ved et utfylt P-skjema.