Skal du søke for barnet ditt?

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Hvis du hjelper barnet ditt med å søke, har vi noen tips for å gjøre prosessen enklest mulig.

Her finner du tips til hvordan du kan hjelpe barn under 18 år med å søke om stipend fra Lånekassen.

Slik hjelper du barnet med å søke om stipend

1. Logg inn med barnets ID når du skal søke
Logger du inn med din egen ID, blir ikke søknaden registrert på eleven som skal ha støtten.

Innloggingen går via den felles offentlige innloggingsløsningen «ID-porten». Har ikke barnet MinID eller BankID? Les om hvordan du kan opprette den.

2. Følg søknaden på barnets konto på Dine sider
Når søknaden er sendt inn, finner du eventuell dialog om søknaden, og informasjon om behandlingstid på barnets Dine sider. Innloggingen til Dine sider er den samme som til søknaden.

3. Både foreldre og barnet får svar på søknaden
Svaret på søknaden om stipend blir sendt til barnets konto på Dine sider. I tillegg får foreldrene tilsendt vedtaksbrevet i posten eller til sin digitale postkasse. Les om hvordan du kan opprette digital postkasse på norge.no, for å motta post fra det offentlige.

4. En forelder signerer avtalen om støtte – følg lenken i svarbrevet
Når barnet får innvilget stipend fra Lånekassen, må en forelder skrive under på en avtale om støtte. Det kan du gjøre digitalt ved å følge lenken til foreldresignering du finner i vedtaksbrevet. Du signerer med BankID.

5. Pengene blir utbetalt til barnets konto
Lånekassen betaler ut støtten direkte til barnet. Derfor må eleven eie sin egen bankkonto.

Foreldre til barn under 18 år har imidlertid rett til å be om at pengene blir overført til kontoen deres.

6. Eleven får en større utbetaling i starten av hvert semester
Elever som får tildelt inntektsavhengig stipend, borteboerstipend eller andre ytelser som blir utbetalt månedlig, får en større del av støtten utbetalt i august og januar. Derfor vil summen på de andre utbetalingene være lavere enn de oppgitte månedlige satsene. Utstyrsstipend er en engangssum som blir utbetalt i starten av skoleåret. Du finner en oversikt over de månedlige utbetalingene på Dine sider, eller i vedtaksbrevet.

Søke for elever over 18 år

Foreldrene skal ikke signere avtalen om støtte for barn over 18 år. De signerer selv på Dine sider, med sin egen BankID. Når kunden er over 18 år, kan vi heller ikke utbetale støtten til en konto som ikke er kundens egen.

Merk også at foreldre ikke har rett til innsyn i kundeforholdet til barn over 18 år. For at Lånekassen kan gi informasjon om kundeforholdet, må du ha en fullmakt fra eleven. Les mer om fullmakt.