Folkehøgskole

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Som elev på folkehøgskole kan du få basislån på inntil 112 290‬ kroner i studieåret 2020–2021.

Basislånet utbetales som et lån, men 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Fordelingen mellom omgjøringslån og ordinært lån

Omgjøringslån (kan bli til stipend) Ordinært lån (kan ikke bli til stipend)
44 916 kroner 67 374 kroner

Lånet blir utbetalt månedlig og for å få  gjort om lån til stipend, må du oppfylle kravene for omgjøring. De fleste som går på folkehøgskole bor på skolen, men bor du hjemme, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend.

Får jeg borteboerstipend?

Det er bare elever i videregående skole som kan få borteboerstipend. Når du går på folkehøgskole, kan du få basislån istedenfor.

Gå til søknaden