Andre utdanninger du kan få lån og stipend til

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Vi kan også gi lån og stipend til å ta andre typer utdanninger, for eksempel folkehøgskoler.

Disse utdanningene kan du også få lån og stipend til: 

  • folkehøgskoler
  • fagskoler
  • bibelskoler
  • kunstskoler
  • videregående opplæring uten ungdomsrett
  • korte, yrkesrettede utdanninger ved private skoler
  • grunnskole for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-1
  • videregående opplæring for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-3
  • trafikkflygerutdanning i Norge og ved offentlige høgskoler og universiteter i Norden
  • grunnutdanning som yrkessjåfør (fra 16.8.2018)