Sommerkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 16.09.2020
Du kan i noen tilfeller få støtte til utdanning om sommeren, men du må søke særskilt om det.

Som student på sommerkurs kan du få det samme beløpet du får per måned i det vanlige studieåret. Du kan få slik støtte i inntil to måneder.

Tar du et sommerkurs som er godkjent som en sommertermin ved et norsk lærested, kan du i tillegg få et ekstra lån på inntil 4 788 kroner per måned sommeren 2021.

Hvordan søke om støtte til sommerkurs

Søknaden om støtte må ha kommet inn til Lånekassen før kurset er avsluttet. Bruk søknaden for undervisningsåret 2020–2021. Godkjente sommerkurs finner du i søknaden om stipend og lån.

Støtte til studier som ikke er et godkjent sommerkurs

Du kan søke om støtte hvis semesteret ditt forlenges med minst to uker etter 15. juni. Du kan ha rett til støtte hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen må skje i sommerterminen. Du kan også få støtte dersom du kan dokumentere at du sparer inn på normert studietid. Undervisningsopplegget du søker om støtte til, må vare i minst to uker.

For å søke om støtte til dette må du sende et brev til oss. Legg ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser at undervisningen er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt, eller at du sparer inn på normert studietid.

Feltarbeid om sommeren

For å få støtte til feltarbeid må du legge ved dokumentasjon fra veilederen din som viser at det er nødvendig at feltarbeidet skjer om sommeren. Det gjelder ved fag som biologi, geologi og arkeologi.

Spesielle forhold

Studerer du vanligvis i utlandet og skal ha praksis i Norge, må du melde fra til oss dersom du skal bo sammen med foreldrene dine i praksisperioden.

Betaler du skolepenger, kan vi vurdere om du kan få støtte til det. Du kan ikke få slik støtte hvis du allerede har mottatt maksimalt beløp for skolepenger til det ordinære undervisningsåret.